. Photo de famille ...

1. Mtre COUREIT - 2 ? - 3. Mlot ROSSINI - 4 le chien VRIDI - 5. Mlot FELOMAKI - 6 ? - 7. SMtre GAUZY - 8 ? - 9. Mlot ZANCANELLO - 10 ? - 11 ? - 12. Mlot CHEVALIER - 13 ? - 14 Mlot BOUS - 15 QM2 FOURNIER - 16. Mlot RUBINI -

17. Mlot JUIGNE - 18 ? 19. QM1 KRUZ - 20. Aspt. de KERGORLAY - 21. EV1 DESROCHE -